Obsługa spółek i transakcji zagranicznych

  • pomagamy przy zakładaniu spółek zagranicznych, w tym w szczególności w Luksemburgu, na Cyprze, w Wielkiej Brytanii i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
  • obsługujemy spółki zagraniczne działające na terenie Polski i za granicą,
  • pomagamy i doradzamy w kwestiach związanych z reorganizacją oraz likwidacją zagranicznych podmiotów gospodarczych,
  • doradzamy w zakresie transakcji zawieranych z podmiotami zagranicznymi.