Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

W sprawach związanych z niewypłacalnością pomagamy:

 • osobom fizycznym (upadłość konsumencka),
 • nadzorcom sądowym,
 • syndykom, zarządcom mas upadłości,
 • doradcom restrukturyzacyjnym,

w rozwiązaniu wszelkich kwestii dotyczących upadłości, a w szczególności:

 • doradzamy w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowania upadłościowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości,
 • prowadzimy bieżącą obsługę prawną ww. podmiotów,
 • sporządzamy i opiniujemy umowy, porozumienia, ugody i układy,
 • pomagamy w likwidowaniu składników masy upadłości, wypowiadaniu stosunków umownych,
 • pomagamy w negocjacjach z wierzycielami,
 • dochodzimy roszczeń od dłużników w postępowaniach upadłościowych (zgłoszenia wierzytelności, zaskarżanie listy wierzytelności i planu podziału, reprezentacja wierzycieli na Radzie Wierzycieli),
 • prowadzimy negocjacje z wierzycielami w celu ustalenia harmonogramu spłat zaległości.