Kompleksowa obsługa przedsiębiorców

Jednym z głównych obszarów naszej działalności jest świadczenie pomocy prawnej przedsiębiorcom. Posiadamy doświadczenie w obsłudze zarówno przedsiębiorstw międzynarodowych, dużych firm z branży motoryzacyjnej, deweloperskiej, budowlanej, produkcyjnej, handlowej jak i małych i średnich przedsiębiorstw.

Pomagamy w prowadzeniu działalności od jej rozpoczęcia do zakończenia. Doradzamy przy zakładaniu, rejestracji zarówno indywidualnej działalności jak i spółek cywilnych i spółek prawa handlowego. Reprezentujemy naszych Klientów przed Sądem Rejestrowym, zajmujemy się przygotowaniem i opiniowaniem wszelkich dokumentów wymaganych przepisami prawa.

Przeprowadzamy due diligence (przeglądy prawne) - kompleksowe przeglądy (audyty) prawne podmiotów gospodarczych w celu wskazania ryzyk i zagrożeń prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz związanych z transakcjami nabycia przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części (przejęcie/połączenie spółek). W tym zakresie współpracujemy z biegłym rewidentem analizującym sytuację finansową przedsiębiorcy oraz doradcą podatkowym.

Na etapie prowadzenia działalności możemy świadczyć pomoc poprzez regularne dyżury w siedzibie Klienta bądź w innych dogodnych formach. Zajmujemy się sporządzaniem, weryfikacją i opiniowaniem aktów wewnętrznych - uchwał, statutów, regulaminów, pomagamy w układaniu stosunków z pracownikami. Asystujemy w rozwoju - pomagamy w zakładaniu oddziałów, fuzjach, przejęciach i innych przekształceniach.

Pomagamy również w likwidacji działalności - negocjujemy warunki rozwiązania umów, sprzedaż składników majątku, zaspokojenie ewentualnych wierzycieli. W przypadku niewypłacalności asystujemy syndykom i doradcom restrukturyzacyjnym w skutecznym i bezproblemowym przeprowadzeniu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacji firmy.