Prawo nowych technologii

  • sporządzamy i opiniujemy umowy dotyczące transferu technologii (w szczególności umowy licencyjne, wdrożeniowe, know-how, o przeniesienie praw własności intelektualnej)
  • badamy treść umów pod kątem ich zgodności z krajowym i europejskim prawem konkurencji, badamy umowy na obecność klauzul restrykcyjnych,
  • sporządzamy opinie prawne dla przedsiębiorców z sektora e-commerce i start-up'ów,
  • sporządzamy i opiniujemy projekty dokumentów dotyczących prowadzenia sklepów internetowych, w szczególności regulaminów, polityki prywatności, polityki Cookies itd.,
  • pomagamy chronić prawa autorskie twórców oprogramowania komputerowego i aplikacji,
  • doradzamy w zakresie ochrony własności przemysłowej, w tym również tajemnic przedsiębiorstwa,
  • pomagamy w krajowej i międzynarodowej rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych, w tym prowadzimy badania podobieństwa znaków.