Prawo gospodarcze i handlowe

Jedną z głównych usług świadczonych przez naszą Kancelarię jest kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych. Proponujemy bezpieczne i wszechstronne rozwiązania w zakresie tworzenia, prowadzenia oraz zakończenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności:

 • sporządzamy informacje i opinie prawne dotyczące zasad prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej oraz funkcjonowania spółek prawa cywilnego i handlowego,
 • pomagamy wybrać najkorzystniejszą formę działalności na podstawie indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
 • prowadzimy postępowania przed Sądem Rejestrowym, w tym dotyczące rejestracji podmiotów gospodarczych, zmian w aktach rejestrowych, zakończenia działalności,
 • sporządzamy umowy i statuty spółek, stowarzyszeń i fundacji,
 • sporządzamy i opiniujemy dokumenty regulacyjne, w tym uchwały, protokoły, regulaminy Zarządu, regulaminy Rad Nadzorczych itd.,
 • sporządzamy i opiniujemy projekty umów, pism, wniosków i innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • obsługujemy posiedzenia zarządu, zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia akcjonariuszy i rad nadzorczych,
 • pomagamy i doradzamy w kwestiach związanych z przekształceniami, podziałem i łączeniem oraz likwidacją podmiotów gospodarczych,
 • oferujemy zastępstwo prawne w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • prowadzimy bieżącą obsługę spółek publicznych oraz pomagamy w przygotowywaniu komunikatów i raportów giełdowych,
 • Przeprowadzamy przeglądy prawne i audyty (due diligence).