Prawo deweloperskie i prawo nieruchomości

Mamy bogate doświadczenie w obsłudze Klientów z branży deweloperskiej. Zapewniamy doradztwo we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami, a w szczególności:

 • przygotowujemy i opiniujemy umowy nabycia nieruchomości (rezerwacyjne, przedwstępne, przyrzeczone, deweloperskie),
 • doradzamy na etapie wykonania umów związanych z obrotem nieruchomościami,
 • negocjujemy, sporządzamy i opiniujemy umowy najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • doradzamy w procesie inwestycyjnym,
 • negocjujemy, sporządzamy i opiniujemy umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe, umowy na zastępstwo inwestycyjne i inne kontrakty związane z procesem inwestycyjnym i prowadzeniem robót budowlanych,
 • pomagamy przy dokonywaniu czynności notarialnych, współpracujemy ze sprawdzonymi notariuszami,
 • prowadzimy analizy stanu prawnego nieruchomości i sporządzamy rekomendacje,
 • prowadzimy bieżącą obsługę prawną spółek z branży deweloperskiej,
 • piszemy opinie prawne i prowadzimy szkolenia z zakresu ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377 ze zm.),
 • dochodzimy roszczeń z rękojmi i/lub gwarancji za wady lokalu i/lub budynku,
 • świadczymy pomoc prawną w uzyskiwaniu pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub leśnej,
 • pomagamy w postępowaniach administracyjnych w zakresie podziału lub łączenia nieruchomości gruntowych,
 • reprezentujemy użytkowników wieczystych w postępowaniach dotyczących aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
 • świadczymy pomoc prawną w sprawach o naruszenie posiadania lub prawa własności nieruchomości, o stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej oraz służebności przesyłu.